Dizel agregati

Firma "Marning - Petrović"d.o.o. - bavi se prodajom novih i polovnih dizel elektro agregata na koje daje  garancije, kako za nove, tako i za polovne servisirane agregate.

To podrazumeva nabavku i obezbeđivanje potrebnih rezervnih delova kao i servis.

"Marning - Petrović" vrši i servisiranje svih vrsta tipova novih i polovnih dizel elektro agregata na koje daje garanciju na servis i ugrađene delove.

Servisiranje vršimo  na terenu servisnim vozilima sa svim potrebnim delovima.

Redovno održavanje agregata od strane naše firme  omogućava sigurnost i pouzdanost vašeg agregata, kao i produžetak veka trajanja i njegove ukupne vrednosti.

Pregled i servis dizel motora:
  • Vizuelni pregled agregata
  • Zamena ulјa u motoru
  • Zamena rashladne tečnosti u sistemu hlađenja – za motore sa vodenim hlađenjem
  • Zamena filtera ulja i goriva
  • Podešavanje zazora ventila
  • Kontrola i pritezanje cevi za dovod goriva na ubrizgačima
  • Kontrola kontakata na generatoru i komandnom ormanu

Vršimo zamenu starih agregata za nove kao i zamenu slabijih agregata za agregate jače snage. Takodje, većih za manje i obrnuto uz garanciju. Vršimo ugradnju i povezivanje kao i demontažu postojećih. Sve to uz garanciju na izvedene radove i ugrađene delove ako je servis postojećih u pitanju.

Vršimo sve oblike servisa, velikog i malog, sa originalnim delovima koje propisuje proizvođač istog. Serviseri su uvek mobilni i dostupni 24 časa. Svojim vozilima dolazimo na intervenciju sa svim potrebnim rezervnim delovima.

Vršimo montažu agregata na željeno mesto kao i demontažu postojećeg. Agregat može biti u ručnom režimu rada, kao i u kompletu sa automatikom koja kontroliše rad celog agregata. Automatika kontroliše temperaturu, pritisak ulja, nivo goriva u rezervoaru, nivo rashladne tečnosti.

Vršimo i dostavu samog agregata na željenu lokaciju.

"Torpedo", "Končar", "Uljanik""Emsa", "Perkins", "Iveco", "CAT", "Deutz"